Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16441Bad file nameGeçersiz dosya adı
16442Bad file name or numberGeçersiz dosya adı veya numarası
16443Bad file modeGeçersiz dosya kipi
16444Bad file modeGeçersiz dosya modu
16445Illegal TagGeçersiz Etiket
16446Bad DestinationGeçersiz Hedef
16447illegal operationgeçersiz işlem
16448Bad RequestGeçersiz ıstek
16449disabledgeçersiz kılınmış
16450to disablegeçersiz kılmak
16451illegal instructiongeçersiz komut
16452expiry dategeçersiz olacağı tarih
16453Incorrect passwordGeçersiz parola
16454to invalidate, to vitiategeçersiz saymak
16455Bad OptionGeçersiz Seçenek
16456illegal syntaxgeçersiz sözdizim
16457Bad VersionGeçersiz Sürüm
16458nocturnalgeceye ait
16459temporary, tentative, momentary, caducous, interimgeçici
16460contingentgeçici askeri birlik
16461buffer storagegeçici bellek olarak kullanılan remin bir parçası
16462error writing to temporary output filegeçici çıkış dosyasına yazma hatası
16463error removing temporary filegeçici dosyayı kaldırma hatası
16464reprievegeçici erteleme
16465temporary differencegeçici fark
16466temporary poolgeçici havuz
16467whim, fadgeçici heves
16468temporal closuregeçici kapama
16469temporarilygeçici olarak
16470bivouacgeçici olarak kurulan askeri veya sivil cadır yerleşke alanı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir