Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16561future economic benefitgelecekteki ekonomik yarar
16562future cash flowgelecekteki nakit akışı
16563incoming, inboundgelen
16564Incoming callGelen Arama
16565Incoming portGelen bağlantı noktası
16566Incoming bytesGelen bayt
16567Incoming bytesGelen Bayt Miktarı
16568bytes in/secgelen bayt/sn
16569In CallGelen Çağrı
16570incoming calls barredgelen çağrılara kapalı
16571Frames inGelen çerçeve
16572Incoming FaxGelen Faks
16573Inbound faxesGelen faks sayısı
16574fecn rcvdgelen fecn
16575Inbound FlagGelen ışaret
16576incident raygelen ışın
16577inboxgelen kutusu
16578Inbox folderGelen Kutusu Klasörü
16579Inbox RuleGelen Kutusu Kuralı
16580Go to InboxGelen Kutusu'na git
16581Inbox AssistantGelen Kutusu Yardımcısı
16582Incoming NewWave LinksGelen NewWave Bağlantıları
16583Incoming mailGelen posta
16584Inbound pagesGelen sayfa sayısı
16585in basket, in-basketgelen sepeti
16586Inbound QueueGelen Sıra
16587tradition, customsgelenek
16588conventionalgeleneksel
16589traditional fishing zonegeleneksel balıkçılık kuşağı
16590conventional memorygeleneksel bellek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir