Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16621blastodermgelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi
16622arbitrary, cursory, haphazardgelişigüzel
16623arbitrary functiongelişigüzel işlev
16624to tweedlegelişigüzel şarkı söylemek
16625arbitrary sequence computergelişigüzel sıralı bilgisayar
16626evolutiongelişim
16627anlagegelişiminin henüz başında olan bir organ
16628progress, development, evolutiongelişme
16629Growth TrendGelişme Eğilimi
16630to thrive, to flourish, to prospergelişmek
16631developing countrygelişmekte olan ülke
16632undeveloped fisherygelişmemiş balıkçılık
16633undeveloped countriesgelişmemiş ülkeler
16634advancedgelişmiş
16635386-EnhancedGelişmiş 386
16636Advanced SearchGelişmiş Arama
16637Advanced SettingsGelişmiş Ayarlar
16638Advanced Connection SettingsGelişmiş Bağlantı Ayarları
16639Advanced Port SettingsGelişmiş Bağlantı Noktası Ayarları
16640Advanced FindGelişmiş Bul
16641Enhanced Graphics AdapterGelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
16642Advanced ControlsGelişmiş Denetimler
16643Advanced ButtonGelişmiş Düğmesi
16644Advanced LayoutGelişmiş Düzen
16645enhanced (ecp)gelişmiş (ecp)
16646Advanced Fax SecurityGelişmiş Faks Güvenliği
16647Advanced PhotoGelişmiş Fotoğraf
16648Advanced ViewGelişmiş Görüntü
16649Advanced ViewGelişmiş Görünüm
16650Advanced Graphics SettingsGelişmiş Grafik Ayarları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir