Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16741General PurposeGenel Amaçlı
16742general purpose computergenel amaçlı bilgisayar
16743general purpose controlgenel amaçlı denetim
16744general-purpose librarygenel amaçlı kitaplık
16745General SwitchGenel Anahtar
16746global search, General searchGenel arama
16747wildcard charactergenel arama karakteri
16748Global AtomsGenel Atomlar
16749Global SettingsGenel Ayarlar
16750Global flagsGenel bayraklar
16751Global InfoGenel Bilgiler
16752Generic volumeGenel birim
16753execute genericgenel çalıştır
16754Grand ProductGenel Çarpım
16755general solutiongenel çözüm
16756global replacegenel değiştirme
16757custom buttongenel düğme
16758Global levelGenel düzey
16759Grand MaxGenel En Büyük
16760Grand MinGenel En Küçük
16761General access denied errorGenel erişim kabul edilmeme hatası
16762common gateway interface (cgi)genel geçit bilgisayarı arabirimi
16763overheadsgenel giderler
16764Global GroupGenel Grup
16765General Failure, General errorGenel hata
16766advanced general aviation transport experiment (AGATE)genel havacılığı geliştirme ve yenilik çalışmaları
16767general aviation (GA)genel havacılık
16768general aviation manufacturer association (GAMA)genel havacılık imalatçıları birliği
16769general aviation propulsion (GAP)genel havacılık itki gücü
16770common targetsgenel hedefler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir