Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16771Global AccountGenel Hesap
16772Align GeneralGenel Hizala
16773Generic ServiceGenel Hizmet
16774IGMP GlobalGenel IGMP
16775gaapgenel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
16776Global CatalogGenel Katalog
16777general recognition principlegenel kayda alma ilkesi
16778Global CodeGenel Kod
16779Global CommandsGenel Komutlar
16780Global protectionGenel koruma
16781chief of staffgenel kurmay başkanı
16782global file name charactergenel kütük adı karakteri
16783global macrogenel makro
16784Global Macros and GlossariesGenel Makrolar ve Kavram Dizinleri
16785Global TextGenel Metin
16786General MIDI InstrumentGenel MIDI Gereci
16787Generic ModemGenel Modem
16788Director General, General Manager, chief executive officerGenel Müdür
16789Generic ReadGenel Okuma
16790as GlobalGenel Olarak
16791Grand AverageGenel Ortalama
16792genericgenel özellikleri olan
16793General PartyGenel Parti
16794Global Templates and Add-insGenel şablonlar ve ıçine-ekleler
16795general purchasing power approachgenel satınalma gücü yaklaşımı
16796Global counterGenel sayaç
16797Global countersGenel sayaçlar
16798General PageGenel Sayfa
16799General NumberGenel Sayı
16800General OptionsGenel Seçenekler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir