Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16801global symbolgenel sembol
16802common querygenel sorgu
16803Grand StdDevGenel StdSapma
16804Grand StdDevpGenel StdSapmas
16805Generic FiltersGenel Süzgeçler
16806General DateGenel Tarih
16807vacation-paygenel tatil ücreti
16808general medicinegenel tıp
16809Grand TotalGenel Toplam
16810Global (Available to All Documents)Genel (Tüm Belgelerde Kullanılabilir)
16811Global Key AssignmentsGenel Tuş Atamaları
16812general flying test (GFT)genel uçuş testi
16813production overheadsgenel üretim maliyetleri
16814Generic USB HubGenel USB Hub
16815General warningGenel uyarı
16816Grand VarGenel Var
16817Grand VarpGenel Vars
16818Hide General and Details pagesGenel ve Ayrıntılar sayfalarını gizle
16819Generic BusGenel Veri Yolu
16820ackgenel veya istenmeyen bir sürpriz için kullanılan haykırıştır
16821extended helpgenel yardım genişletilmiş yardım
16822Generic PrinterGenel Yazıcı
16823Generic WriteGenel Yazma
16824global backupgenel yedekleme
16825administrative expensesgenel yönetim giderleri
16826usuallygenelde
16827Generally faster printingGenelde daha hızlı yazdırma
16828Generally slower printingGenelde daha yavaş yazdırma
16829brothel, cathousegenelev
16830red light districtgenelev bölgesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir