Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16861broadband antennagenişbantlı anten
16862broadband communicationgenişbantlı iletişim
16863broadband amplifiergenişbantlı yükselteç
16864wide-eyed floundergenişgözpisi
16865enlargement, dilatationgenişleme
16866to expand, to broadengenişlemek
16867expand, extract, enhance, extendgenişlet
16868expand/collapsegenişlet/daralt
16869expanddiagramgenişletdiyagram
16870decompressorgenişletici
16871extensible markup language (xml)genişletilebilir biçimlendirme dili
16872extensible hypertext markup language (xhtml)genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili
16873extensible stylesheet language (xsl)genişletilebilir stil sayfası dili
16874extensible stylesheet language transformations (xslt)genişletilebilir stil sayfası dili dönüşümleri
16875extended, expanded, Implodedgenişletilmiş
16876extended addressgenişletilmiş adres
16877extended networkinggenişletilmiş ağ
16878Arabic ExtendedGenişletilmiş Arapça
16879expanded memorygenişletilmiş bellek
16880expanded memory (ems)genişletilmiş bellek (ems)
16881expanded memory boardgenişletilmiş bellek kartı
16882extended character setgenişletilmiş damga kümesi
16883extended filegenişletilmiş dosya
16884expanded (ems)genişletilmiş (ems)
16885extended io busgenişletilmiş gç veri yolu
16886extended viewgenişletilmiş görünüm
16887extended viewsgenişletilmiş görünümler
16888extended graphic character setgenişletilmiş grafik karakter takımı
16889Hebrew ExtendedGenişletilmiş ıbranice
16890expanded character spacinggenişletilmiş karakter aralığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir