Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16921snufflegenizden konuşma
16922genicgenlerle ilgili
16923expandabilitygenleşebilirlik
16924expansion, dilationgenleşme
16925to expandgenleşmek
16926amplitude frequency conversiongenliğin sıklığa çevrilmesi
16927amplitudegenlik
16928amplitude distortiongenlik bozunumu
16929amplitude linearitygenlik doğrusallığı
16930amplitude non-linearitygenlik doğrusalsızlığı
16931amplitude peakgenlik doruğu
16932amplitude phase keying (APK)genlik evre kiplenimi
16933amplitude modulation (AM)genlik kiplenimi
16934amplitude modulated oscillationgenlik kiplenimli salınım
16935genomegenom
16936GenevaGenova
16937geometrygeometri
16938Geometry TypeGeometri Türü
16939geometric meangeometrik ortalama
16940analysis situsgeometrik şekillerin veya üç boyutlu cisimlerin bazı durumlarda değişmeyen özelliklerini inceleyen matematik dalı
16941axisGeometrik Tasarımlı
16942Axis LetterheadGeometrik Tasarımlı Antetli Kağıt
16943Axis NewsletterGeometrik Tasarımlı Bülten
16944Axis StatementGeometrik Tasarımlı Ekstresi
16945Axis Fax CoverGeometrik Tasarımlı Faks Kapak Sayfası
16946Axis InvoiceGeometrik Tasarımlı Faturası
16947Axis QuoteGeometrik Tasarımlı Fiyat Teklifi
16948Axis RefundGeometrik Tasarımlı ıadesi
16949Axis CatalogGeometrik Tasarımlı Katalog
16950Axis CalendarGeometrik Tasarımlı Takvim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir