Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
16981Actual EffortGerçekleşen ışgücü
16982Actual CostGerçekleşen Maliyet
16983ActualCostGerçekleşenMaliyet
16984realizationgerçekleşme
16985to happengerçekleşmek
16986unearned finance incomegerçekleşmemiş finans geliri
16987bygerçekleştiren
16988realizedgerçekleştirilmiş
16989implementation, actualisationgerçekleştirme
16990to perform, to implement, to realize, to actualisegerçekleştirmek
16991reality principlegerçeklik ilkesi
16992jellyfishesgerçekmedüzler
16993essentiallygerçekte
16994really, indeed, truly, genuinelygerçekten
16995althoughgerçi
16996neckgerdan
16997stuffed lamb neckgerdan dolması
16998neck of lamb with prunes and sugargerdaniye
16999nuptialgerdek
17000Action Itemgereği beklenen işlem
17001Action Itemgereği beklenen öğe
17002date action duegereği için son tarih
17003dulygereğince tam zamanında
17004overstaygereğinden fazla kalmak
17005due dategereğinin yapılacağı tarih
17006date action completedgereğinin yapıldığı tarih
17007needgerek
17008basis for conclusionsgerekçe
17009justificationgerekçeleme
17010required parametergereken değiştirge

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir