Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
17011files neededgereken dosyalar
17012deterministicgerekirci
17013deterministic networkgerekirci ağ
17014deterministic systemgerekirci dizge
17015deterministic gamegerekirci oyun
17016determinismgerekircilik
17017If neededGerekirse
17018necessary, essential, needfulgerekli
17019requisitegerekli elzem
17020necessity, mustgereklilik
17021to entailgerekmek
17022need, requirementgereksinim
17023requirement specificationgereksinim belirtimleri
17024customizationgereksinime uyarlama
17025gratuitousgereksiz
17026gaudgereksiz gösteriş
17027chin musicgereksiz konuşma
17028frillgereksiz süs
17029As neededGerektiği gibi
17030implicationgerektirme
17031to require, to necessitategerektirmek
17032rhinocerosgergedan
17033tense, nervy, jumpy, acrimonious, uptightgergin
17034tensiongerginlik
17035Back, Back to, Backward, Backspace, Back Space, bkspgeri
17036to back downgeri adım atmak
17037Backspace, bkspgerı al
17038backspace keyGeri Al tuşu (silerek geri gitme)
17039repurchase agreementgeri alım sözleşmesi
17040collectablegeri alınabilir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir