Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
17341UNINDENTGIRINTISIZ
17342Increase IndentGirintiyi Artır
17343decrease indentgirintiyi azalt
17344IncreaseIndentGirintiyiArtır
17345decreaseindentgirintiyiazalt
17346home, input, entry, enter, access, admission, entrance, introduction, prelude, foyer, matriculation, log ingiriş
17347admission feesgiriş aidatları
17348input devicegiriş aygıtı
17349input/output, In/OutGiriş/Çıkış
17350home directoryGiriş Dizini
17351InFile OutFileGiriş Dosyası Çıkış Dosyası
17352entry levelgiriş düzeyi
17353Home FolderGiriş klasörü
17354Combo-baxGiriş kutusu
17355entry macrosgiriş makroları
17356entry idgiriş no
17357entrance, entry pointgiriş noktası
17358change logon passwordgiriş parolasını değiştir
17359KioskGiriş penceresi
17360home, home page, HomePageGiriş Sayfası
17361Home Page TitleGiriş Sayfası Başlığı
17362Home (required)Giriş Sayfası (gerekli)
17363Home VoyageGiriş Sayfası Gezintisi
17364Home CapsuleGiriş Sayfası Kapsülü
17365Home TokenGiriş Sayfası Simgesi
17366Home Page URLGiriş Sayfası URL'si
17367Home ExtensionGiriş Sayfası Uzantısı
17368anegiriş şebeke ekipmanı
17369entry tablegiriş tablosu
17370entry typegiriş türü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir