Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
17551Add SenderGönderen ekle
17552edit sendergönderen'i düzenle
17553by sendergönderene göre
17554Group by FromGönderene Göre Gruplandır
17555block sendergöndereni engelle
17556From address, envelope returngönderenin adresi
17557envelopereturngöndereninadresi
17558choose sendergönderici seç
17559files to sendgönderilecek dosyalar
17560transmittedgönderilen
17561bytes sentgönderilen (bayt)
17562bytes sent: ... (current connection)gönderilen bayt: ... (geçerli bağlantı)
17563bytes sent/secgönderilen bayt/sn
17564Frames Sent/secGönderilen Çerçeve/sn
17565Frames SentGönderilen Çerçeveler
17566files sentgönderilen dosyalar
17567sent itemsgönderilen mallar
17568date/time sentgönderilen tarih/saat
17569broadcasts sentgönderilen yayınlar
17570forward error correctiongönderim yönünde hata düzeltimi
17571dispatchgönderme
17572export optionsgönderme seçenekleri
17573forward error correctiongöndermede hata düzeltimi
17574sendgöndermek
17575Allow TransmitGöndermeye ızin Ver
17576enable sendgöndermeyi etkinleştir
17577cancel sendgöndermeyi ıptal et
17578bonggong sesi
17579to blandish, to atone forgönlünü almak
17580heartgönül

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir