Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
17611Accepting TaskGörev Kabul Ediliyor
17612Task listGörev listesi
17613Activates Task List, Activate Task ListGörev Listesi'ni etkinleştirir
17614Activates the task listGörev listesini etkinleştirir
17615declining taskgörev reddediliyor
17616completing taskgörev tamamlanıyor
17617to functiongörev yapmak
17618to divestgörevden almak
17619Attach to TaskGöreve ıliştir
17620end taskgöreve son ver
17621edit taskgörevi düzenle
17622cancel taskgörevi ıptal et
17623delete taskgörevi sil
17624end taskgörevi sonlandır
17625Hold JobGörevi Tut
17626dutifulgörevini bilen
17627Assigned toGörevlendirilen
17628missionsgörevler
17629edit tasksgörevleri düzenle
17630functionarygörevli
17631create taskgörevoluştur
17632create taskgörevyarat
17633experience, etiquettegörgü
17634empiricalgörgül
17635empirical functionalgörgül işlev
17636empirical functionalgörgül işlevsi
17637vulgar, backwoods, uncouth, brutishgörgüsüz
17638boorgörgüsüz kimse
17639gorillagoril
17640brilliancy, magnificence, splendourgörkem

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir