Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
17851display devicegösterim aygıtı
17852display cyclegösterim çevrimi
17853display commandgösterim komutu
17854display filegösterim kütüğü
17855display display elementgösterim öğesi
17856on showgösterimde
17857Best of ShowGösterinin En ıyisi
17858glitter, swank, pomp, affectation, blazon, swankygösteriş
17859poseur, ostentatiousgösterişçi
17860lush, gallant, posh, flashy, rakish, florid, showygösterişli
17861trumperygösterişli ama değersiz şey
17862Calochortus nuttalliigösterişli beyaz zil şeklinde birden dörde kadar değişen sayıda çiçeği olan bitki
17863modestgösterişsiz
17864end showgösteriyi bitir
17865demonstration, designation, demogösterme
17866to point, to demonstrate, to indicate, to read, to denote, to reveal, to shew, to showgöstermek
17867ass, goth, arseholegöt
17868gothicgotik
17869Take it there.Götür!
17870takerGötüren
17871exportgötürme
17872to take, to cart, to conveygötürmek
17873disadvantagegötürü
17874lump sum expensegötürü gider emsali
17875flat rate, lump sum wagegötürü ücret
17876lump sum taxgötürü vergisi
17877goudagouda peynir
17878gov domaingov devlet etki alanı
17879body, trunk, fuselage, carcass, corpusgövde
17880body elements (html)gövde elemanları (html)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir