Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
18061chart legendgrafik göstergesi
18062indent graphicgrafik içerden
18063chart fillsgrafik ıçi
18064For GraphicsGrafik ıçin
18065Graphical BrowsersGrafik ınceleyiciler
18066chart tipsgrafik ipuçları
18067graphics workstationgrafik iş istasyonu
18068graphic charactergrafik karakter
18069graphics cardgrafik kartı
18070chart gridlinegrafik kılavuz çizgileri
18071Graphics modeGrafik kipi
18072copy chartgrafik kopyala
18073Graphical User Interface (GUI)grafik kullanıcı arabağı
18074Graphical User Interface (GUI)grafik kullanıcı arabirimi
18075Graphical User Interface (GUI)grafik kullanıcı arayüzü
18076chart menu bargrafik menü çubuğu
18077graphics text, chart textgrafik metni
18078Graphics modeGrafik modu
18079chart objectsgrafik nesneleri
18080chart object, Graphic objectgrafik nesnesi
18081enter graphic numbergrafik numarasını girin
18082chartsamplegrafik örneği
18083graphics window, chart windowgrafik penceresi
18084Graph Colors FollowGrafik Renkleri
18085chart sheetgrafik sayfası
18086choose graphicgrafik seç
18087chart options, Graph Optionsgrafik seçenekleri
18088chart seriesgrafik serileri
18089chart wizard, chartwizardgrafik sihirbazı
18090delete chartgrafik sil

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir