Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
18091graphic symbolgrafik simge
18092graphics symbol setgrafik simge takımı
18093Graphic DriverGrafik Sürücü
18094Graphic filterGrafik süzgeci
18095Graphic FiltersGrafik Süzgeçleri
18096chart floorgrafik tabanı
18097graphic newsreadersgrafik tabanlı ağ haberleri okuyucuları
18098graphicsgrafik tekniği
18099graphics primitivegrafik temel öğesi
18100chart typegrafik türü
18101graphic terminalgrafik uçbirim
18102display equation on chartgrafik üzerinde denklemi görüntüle
18103display r-squared value on chartgrafik üzerinde r-kare değerini görüntüle
18104Graphics Data Display Management (GDDM)Grafik Veri Görüntüleme Yönetim Programı
18105graphics data filegrafik veri kütüğü
18106chart fontsgrafik yazı tipleri
18107chart fontsgrafik yazıtipleri
18108chart locationgrafik yeri
18109chart layoutgrafik yerleşimi
18110do not size with chartgrafikle boyutlandırma
18111Graphics, chartsgrafikler
18112Graphical interfacegrafiksel arabirim
18113graphic imagesgrafiksel imgeler
18114Graphical User Interface (GUI)Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (GKA)
18115graphitegrafit
18116gramsgram
18117Gram's determinantGram belirteni
18118Grammargramer
18119gramophonegramofon
18120GraniteGranit

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir