Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
18211couriergrup lideri
18212Group License InformationGrup Lisansı Bilgisi
18213Group ObjectsGrup Nesneleri
18214Group IDGrup No
18215create groupgrup oluştur
18216Group PriorityGrup Önceliği
18217Group PropertiesGrup Özellikleri
18218Group Properties ErrorGrup Özellikleri Hatası
18219group insurance contractgrup sigorta sözleşmesi
18220Group IntervalGrup Sıklığı
18221delete groupgrup sil
18222Group OrderGrup Sırası
18223group carriergrup taşıyıcı
18224GROUP TOTALGRUP TOPLAMI
18225Group typeGrup türü
18226Group HeaderGrup Üstbilgisi
18227Group MembersGrup Üyeleri
18228Group MembershipGrup Üyeliği
18229Group - localGrup - yerel
18230Group SchedulesGrup Zamanlamaları
18231Group ScheduleGrup Zamanlaması
18232GroupnameGrupadı
18233GroupFooterGrupAltbilgisi
18234groupdigitsgrupbasamakları
18235drawgroupgrupçiz
18236Group by, Group On, GroupOnGrupla
18237Group and OutlineGrupla ve Seviyelendir
18238Groupinggruplama
18239bygruplama türü
18240to groupgruplamak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir