Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
18541edit trustgüveni düzenle
18542break trustgüveni kaldır
18543reliable, honest, dependablegüvenilir
18544crediblygüvenilir bir şekilde
18545reliable measurement testgüvenilir ölçüm testi
18546faithful representationgüvenilir olma
18547credibility, reliability, crediblenessgüvenilirlik
18548reliability exceptiongüvenilirlik istisnası
18549precarious, shifty, whacky, cronkgüvenilmez
18550confidencegüvenırlık
18551confidentgüvenli
18552safe biological limitgüvenli biyolojik sınır
18553approved circuitgüvenli devre
18554ballistic recovery system (BRS)güvenli inişe imkan veren roket sistemi
18555change securitygüvenliği değiştir
18556edit securitygüvenliği düzenle
18557to breachgüvenliği kırmak
18558securitygüvenlik
18559safety announcementgüvenlik anonsu
18560confidence intervalgüvenlik aralığı
18561change securitygüvenlik değiştir
18562firewallgüvenlik duvarı
18563security taxgüvenlik harcı
18564callback modemgüvenlik modemi
18565information security administrorgüvenlik yöneticisi
18566to depend, to rely, to reckon, to confidegüvenmek
18567to distrust, to mistrustgüvenmemek
18568unsafegüvensiz
18569discredit, disbeliefgüvensizlik
18570dove, pigeongüvercin

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir