Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
1831AnatolianAnadolu dilleri
1832AnatolianAnadoluda
1833AnatolianAnadoluda yaşayanlar
1834HomePlateAnaDüzlem
1835matriarch familyanaerkil aile
1836main ideaanafikir
1837gain illiciteranaforcu
1838gain illicitanafordan
1839collapsing an outlineanahatları daralt
1840key, Switch, wrenchAnahtar
1841error opening keyanahtar açma hatası
1842copy key nameanahtar adını kopyala
1843find keyanahtar bul
1844enter key behavioranahtar davranışı gir
1845Add KeyAnahtar Ekle
1846key signatureanahtar imza
1847key cardanahtar kartı
1848key industryanahtar sanayi
1849confirm key deleteanahtar silinmesini onayla
1850error deleting keyanahtar silme hatası
1851keyed sequential accessanahtar sıralı erişim
1852keywordanahtar sözcük
1853Help on KeywordAnahtar Sözcük Yardımı
1854edit keywordsanahtar sözcükleri düzenle
1855keystoneanahtar taşı
1856turn-keyanahtar teslimi
1857Generating KeyAnahtar Üretiliyor
1858error creating keyanahtar yaratma hatası
1859picklockanahtarcı
1860Archive the keyAnahtarı arşivle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir