Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
18871payoutharca
18872expenditure, outlayharcama
18873expense detailsharcama ayrıntıları
18874list of expendıtures documentsharcama belgeleri listesi
18875expense codesharcama kodları
18876expense codeharcama kodu
18877expense code idharcama kodu no
18878expense amountharcama miktarı
18879expense idharcama no
18880expense reportharcama raporu
18881expense dateharcama tarihi
18882expense totalsharcama toplamı
18883expense typeharcama türü
18884expensedetailidharcamaayrıntıno
18885to kill, to spend, to expendharcamak
18886expensecategoryharcamakategorisi
18887expensecodeharcamakodu
18888expensecodeidharcamakoduno
18889expensesharcamalar
18890bean counterharcamaların kontrolünde usule aykırı bir vurgu yaptığına inanılan muhasebeci
18891expenseamountharcamamiktarı
18892expenseidharcamano
18893expenserptdescrharcamaraporaçıklaması
18894expenserptnameharcamaraporadı
18895expensereportidharcamaraporno
18896expensereportharcamaraporu
18897expensedateharcamatarihi
18898expensetypeharcamatürü
18899Amount SpentHarcanmış Miktar
18900AmountSpentHarcanmışMiktar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir