Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
18931diacritical markharf imi
18932character countharf sayısı
18933by letterharfe göre
18934descent, descenderharfin alt çıkıntısı
18935case of letters, case (letter)harfin büyük mü küçük mü olduğu
18936ascent, ascenderharfin üst çıkıntısı
18937dieresisharfin üzerine konan iki nokta
18938anagrammaticharflerin yerini değiştirmeyle alakalı
18939letter systemharfli sistem
18940letter and number combination systemharfli ve numaralı kombine sistem
18941sand sharksharhariyasgiller
18942barring- hariç
18943AuxiliaryHarici
18944external filesharici dosyalar
18945external imagesharici resimler
18946barringharicinde
18947perfectharika
18948wonder netharika ağ
18949whizz kidharika çocuk
18950gloriousharikulade
18951to beaver awayharıl harıl çalışmak
18952map, Geosetharita
18953map referenceharita dizini
18954scale of mapharita ölçeği
18955Add Map FeatureHarita Özelliği Ekle
18956enter a name for the map templateharita şablonu adını girin
18957delete map templateharita şablonu sil
18958choose map data directoryharita veri dizinini seçin
18959configure mapharita yapılandır
18960Geoset ManagerHarita Yöneticisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir