Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
19081error value is not validhata değeri geçerli değil
19082error control, check errorshata denetimi
19083error checkinghata denetleme
19084error handlinghata durumunda nasıl davranılacağı
19085error handler optionshata durumunda nasıl davranılacağının seçilmesi
19086Beep on Error ActionsHata Durumunda Ses Çıkar
19087debuggerhata düzelticisi
19088corrected errorhata düzeltildi
19089error correctionhata düzeltimi
19090debug, error handling, error recoveringhata düzeltme
19091error correction attempt failedhata düzeltme girişimi başarısız
19092disable error correction modehata düzeltme kipini devreden çıkar
19093debuggerhata düzeltme programı
19094error performance parameterhata düzeyi parametresi
19095error curvehata eğrisi
19096error handlinghata ele alma
19097debugginghata gideriliyor
19098debugger pathhata giderme yolu
19099error log, fault loghata günlüğü
19100display error messageshata iletilerini göster
19101error messagehata iletisi
19102debug dialoghata ıletişim kutusu
19103error signaturehata imzası
19104error hitshata isabet sayısı
19105error hits/sechata isabeti sayısı/sn
19106error ledhata ışığı
19107error sourcehata kaynağı
19108error trappinghata kesme
19109error codehata kodu
19110error bandhata kuşağı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir