Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
19321air supply fixtureshava temin teçhizatı
19322air cleaning, air treatmenthava temizleme
19323air cleanerhava temizleyici
19324air purityhava temizliği
19325air terminalhava terminali
19326air testhava testi
19327clamped closed aerodromehava trafiğine kapalı havaalanı
19328air traffic service (ATS)hava trafik hizmeti
19329air traffic control assistant (ATCA)hava trafik kontol assistanı
19330air traffic control officer (ATCO)hava trafik kontrol görevlisi
19331air traffic control center (ATCC)hava trafik kontrol merkezi
19332air traffic control, air traffic control (ATC)hava trafik kontrolü
19333air consumptionhava tüketimi
19334air blast coolinghava üflemeli soğutma
19335ANGhava ulusal savunma
19336airscrewhava uskuru
19337air valvehava vanası
19338airbag, air bag, air cushionhava yastığı
19339air renewalhava yenilenmesi
19340air washerhava yıkayıcı
19341airway, skyway, airway (Awy)hava yolu
19342airport, drome, aerodrome (a/d)havaalanı
19343airport surveillance radar, airport surveillance radarhavaalanı gözetim radarı
19344aerodrome beacon (ABN)havaalanı işaret ışığı
19345airport codehavaalanı kodu
19346aerodrome control zone (ACZ)havaalanı kontrol bölgesi
19347aerodrome control radar (ACR)havaalanı kontrol radarı
19348above aerodrome level (aal)havaalanı seviyesinden yükseklik
19349aerodrome traffic zone (ATZ)havaalanı trafiği bölgesi
19350aerodrome flight information system (AFIS)havaalanı uçuş bilgilendirme sistemi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir