Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
19771any subjectherhangi bir konu
19772Any objectHerhangi bir nesne
19773Any ItemsHerhangi Bir Öğe
19774Any DigitHerhangi Bir Sayı
19775Any TablesHerhangi Bir Tablo
19776AnyHerhangi bir tanesi
19777Any Key AbortHerhangi Bir Tuşla Durdurma
19778anywhereherhangi bir yere
19779anytimeherhangi bir zaman
19780AnyHerhangi biri
19781Allow AnyHerhangi Birine ızin Ver
19782Anyone'sHerhangi birinin
19783Any reviewerHerhangi Gözden Geçiren
19784Any DayHerhangi Gün
19785Any LetterHerhangi Harf
19786Any CharacterHerhangi Karakter
19787Any objectHerhangi Nesne
19788Any ColorHerhangi Renk
19789anybodyherhangibi kimse
19790guy, bloke, bozo, twerpherif
19791anyoneherkes
19792Anyone's useHerkes için
19793bleeding heartherkese sempati duyan kimse
19794everyone'sherkesin
19795promiscuousherkesle yatan
19796ambisexualhermafrodit
19797Hermitian matrixHermit matris
19798all inclusiveherşey dahil
19799all inclusive systemherşey dahil sistemi
19800all goodherşey yolunda

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir