Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
20401cell formathücre biçimi
20402Format CellsHücre Biçimlendir
20403cell spanhücre birleştirmesi
20404cell(s) foundhücre bulundu
20405cell valuehücre değeri
20406enable autocomplete for cell valueshücre değerleri için otomatik tamamla'yı etkinleştir
20407cell changehücre değişimi
20408cell patternhücre deseni
20409cell paddinghücre doldurma
20410cell paddinghücre doldurması
20411cell wallhücre duvarı
20412cell edithücre düzenleme
20413cell rangehücre erimi
20414cell formulahücre formülü
20415cell shadinghücre gölgeleme
20416cell shadinghücre gölgelendirme
20417cell displayhücre görünümü
20418cell errors ashücre hataları görünümü
20419cell alignmenthücre hizalama
20420cell contentshücre içeriği
20421edit directly in cellhücre ıçinde düzenle
20422cell markhücre imi
20423Hide CellTips / Display CellTipsHücre ıpuçlarını Gizle / Göster
20424cell marginshücre kenar boşlukları
20425cell off gridhücre kılavuz çizgisi dışında
20426cell locationhücre konumu
20427cell protectionhücre koruma
20428cell protectionhücre koruması
20429cell diagonalshücre köşegenleri
20430cell texthücre metni

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir