Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
20671All contentsıçeriğin tümü
20672content reuseiçeriğin yeniden kullanımı
20673browse(içeriğinin) gözden geçirilmesi
20674context, Index, content, face, contents, scopeiçerik
20675Get Contextıçerik Al
20676context unknowniçerik bilinmiyor
20677content advisoriçerik danışmanı
20678content ratingiçerik derecelendirme
20679content ratingsiçerik derecelendirmeleri
20680content indexiçerik dizini
20681Activate Contentsıçerik Etkinleştir
20682content sourceiçerik kaynağı
20683content sourcesiçerik kaynakları
20684content folderiçerik klasörü
20685context menuiçerik menüsü
20686content moduleiçerik modülü
20687content unreadiçerik okunmadı
20688contents pageiçerik sayfası
20689content classiçerik sınıfı
20690content typeiçerik türü
20691content lengthiçerik uzunluğu
20692context helpiçerik yardımı
20693contextualiçeriksel
20694files to includeıçerilecek dosyalar
20695contain textiçerilen metin
20696includes, containsiçerir
20697the insideiçerisi
20698Indentediçerlek
20699to indentiçerlek yazmak
20700implicationiçerme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir