Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
20971ambivalenceiki değerlilik
20972bilingual keyboardiki dilli klavye
20973ketch, pinnaceiki direkli küçük yelkenli
20974bidentateiki dişi içeren tedaviler
20975bimodal distributioniki-doruklu dağılım
20976flip-flopiki duraklı
20977bistableiki durumlu
20978bistable relayiki durumlu röle
20979bistable amplifieriki durumlu yükselteç
20980bimetaliki farklı metal katmanı bir araya getirerek yapılan malzeme
20981fortnightiki hafta
20982biweekly, fortnightlyiki haftada bir
20983bactrian cameliki hörgüçlü deve
20984dual duct air conditioning systemiki kanallı klima sistemi
20985twofold, doubleiki kat
20986double speedıki katı hızda
20987bunk bedİki katlı ranza
20988bain-marieiki katlı tencere
20989to double clickiki kez tıklamak
20990double room, DBLiki kişilik oda
20991double bediki kişilik yatak
20992toggle buttoniki konumlu düğme
20993bipolariki kutuplu
20994bilobed, bilobateiki loplu
20995bimetaliki metalden oluşan
20996colon, double dotıki nokta
20997colon alignment tabiki nokta ile hizalama noktası
20998coloniki nokta üst üste
20999coloniki nokta üstüste
21000colon alignmentiki noktaya göre hizalama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir