Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21001biramousiki parçadan meydana gelen
21002two-pieceiki parçalı
21003bichromeiki renkli
21004in two hoursiki saat
21005cut-iniki sahneyi bağlayan çekim
21006to lick the dustiki seksen uzanmak
21007diaeresisiki sesli harfin ayrılması
21008conglutinationiki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması
21009both sidesıki taraf
21010both sidesıki tarafa
21011alternateıki taraftan
21012buggyiki tekerlekli hafif araba
21013Chadiciki tonlu bir Afroasiatic dil ailesi
21014double primeıki üssü
21015double slantıki yana eğik
21016block paragraphsıki yana yaslı paragraflar
21017double sided testiki yanlı sınama
21018double bedroomiki yataklı oda
21019biennialiki yıl süren
21020biennialiki yıl yaşayan bitki
21021biennially, biyearlyiki yılda bir
21022biennialiki yılda bir gerçekleşen
21023bidirectionaliki yönlü
21024bidirectional printingiki yönlü baskı
21025bidirectional supportiki yönlü yazma desteği
21026biovulariki yumurtalı
21027dyadicikici
21028dichotomizing searchikici arama
21029As halvesıkide bir
21030As halves (1/2)ıkide bir (1/2)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir