Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21031bilingualikidilli
21032flip-flopikidurumlu
21033bigamyikieşlilik
21034bitikil
21035bit-serialikil-dizisel
21036bitmap, bit mapikil eşlemi
21037bitmappedikil eşlemli
21038bit error rateikil hata oranı
21039bit rateikil hızı
21040bit operationikil işlemi
21041bits per characterikil/karakter
21042bit positionikil konumu
21043bit pattern, bit pattern generatorikil örüntüsü
21044bits per secondikil/saniye
21045bits per second (bps)ikil/saniye(bps)
21046bit-orientedikile yönelik
21047bit-oriented protocolikile yönelik protokol
21048dilemmaikilem
21049binary, dualikili
21050binary treeikili ağaç
21051dichotomizing searchikili arama
21052binary arithmetic operationikili aritmetik işlem
21053binary symmetric channelikili bakışımlı kanal
21054binary formatikili biçim
21055Binary Large Object (BLOB)ikili büyük cisim
21056binaryıkili Değer
21057edit binary valueıkili değer düzenle
21058Binary Valueıkili Değeri
21059Binary Fileıkili Dosya
21060Binary File Formatıkili Dosya Biçimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir