Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21091binary pathikili yol
21092binary-to-decimal conversionikiliden onluya çevirim
21093binary to decimal conversionikiliden onluya çevrim
21094binıkilik
21095binariesikililer
21096binarizeikilileştirmek
21097secondikinci
21098field twoıkinci alan
21099calycleikinci çanak
21100inferiorikinci derecede
21101second handikinci el
21102second-hand carikinci el araba
21103lower deckikinci güverte
21104duplicateikinci kopya
21105Act Twoıkinci Sahne
21106second classikinci sınıf
21107error of the second kind (miss error)ikinci tur hata
21108secondaryikincil
21109next most senior parentikincil ana kuruluş
21110external memoryikincil bellek
21111secondary segment informationikincil bölüm bilgisi
21112secondary sex characteristicikincil cinsiyet özelliği
21113secondary maleikincil erkek
21114secondary ringikincil halka
21115indirect userikincil kullanıcı
21116Secondary Legislationİkincil Mevzuat
21117branch exchangeikincil santral
21118Auxiliary Volıkincil Ses
21119beta testikincil sınama
21120beta version, b versionikincil sürüm

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir