Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21181to medicateilaçla tedavi etmek
21182untreatedilaçsız
21183deity, godheadilah
21184chant, hymn, anthemilahi
21185anthemilahi milli marş
21186to chantilahi söylemek
21187divinityilahilik
21188theologyilahiyat
21189ad, Advertisement, proclamation, proclaimilan
21190Advertisedılan edildi
21191to announce, to advertise, to annunciate, to give noticeilan etmek
21192advertising pagesilan sayfaları
21193bulletin boards and file librariesılan tahtaları ve dosya kitaplıkları
21194BBoardılan Tahtası
21195bulletin board folderılan tahtası klasörü
21196bulletin board systemilan tahtası sistemi
21197announcementsilanlar
21198addition, inset, appendage, appurtenantilave
21199make up airilave hava
21200additional bedilave yatak
21201additionallyilaveten
21202city, state, district, countyilçe
21203andile
21204as toile alakalı olarak
21205to gibe at-ile alay etmek
21206connected toile bağlantı kuruldu
21207begins withile başlar
21208begins withile başlayan
21209ends withile biten
21210ends withile biter

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir