Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21331communications satellite, communication satelliteiletişim uydusu
21332communications manageriletişim yöneticisi
21333communications managerıletişim yönetim programı
21334communicatoriletişimci
21335dialogtitleıletişimkutusubaşlığı
21336communicationsiletişimler
21337flag messageıletiye bayrak ata
21338flag messageıletiye bayrak koy
21339Begin Message on Coverıletiye Kapakta Başla
21340edit messageıletiyi düzenle
21341display messageiletiyi görüntüle
21342cancel messageıletiyi ıptal et
21343delete itiletiyi sil
21344Ignore Messageıletiyi Yoksay
21345conductiveiletken
21346conducting wireiletken kablo
21347conductanceiletkenlik
21348Forwardingiletme
21349Forward Controlİletme Denetimi
21350date submittediletme tarihi
21351to convey, to forward, to transmitiletmek
21352datesubmittediletmetarihi
21353reference, relevance, relation, concern, bearingilgi
21354catchyilgi çekici
21355Highlightilgi çekici olay
21356disassociationilgi kesme
21357to be interested inilgilenmek
21358relatedilgili
21359line itemilgili kalem
21360cascade update related fieldsılgili kayıtları ardarda güncelleştir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir