Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21391Formula, correlationilinti
21392correlation functionilinti işlevi
21393correlation coefficientilinti katsayısı
21394to correlateilinti kurmak
21395correlation matrixilinti matrisi
21396to correlateilintilendirmek
21397correlatedilintili
21398to decorrelateilintisizleştirmek
21399enclosuresılişik öğeler
21400Attached Filesılişikteki Dosyalar
21401bond, relation, rapportilişki
21402assocationilişki, birlik
21403delete relationshipılişki sil
21404contact typesılişki türleri
21405create relationshipilişki yarat
21406associateılişkilendir
21407Associatorsılişkilendiriciler
21408associate, associated with ..ilişkilendirilmiş
21409association, associateilişkilendirme
21410associate, to associateilişkilendirmek
21411Associationsilişkiler
21412edit relationshipılişkileri düzenle
21413editrelationshipılişkileridüzenle
21414associativeilişkili
21415correlated referenceilişkili gönderi
21416bound object frameılişkili nesne çerçevesi
21417Associated Withılişkili Öğe
21418Associate Withılişkili Program
21419bound columnılişkili sütun
21420related party disclosuresilişkili taraf açıklamaları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir