Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21421related party transactionilişkili tarafla işlem
21422related partiesilişkili taraflar
21423associated speciesilişkili türler
21424boundcolumnılişkilisütun
21425relative, corresponding, related toilişkin
21426attachilişkin kılmak
21427relationalilişkisel
21428correlation nameilişkisel ad
21429content addressable memoryilişkisel bellek
21430relational operatorilişkisel işleç
21431relational databaseilişkisel veritabanı
21432detachedilişkisi koparılmış
21433Attachıliştir
21434Attached, Attached Toıliştirilmiş
21435Attached Accessıliştirilmiş Access
21436Attached Btrieveıliştirilmiş Btrieve
21437Attached DBaseıliştirilmiş DBase
21438Attached Filesıliştirilmiş Dosyalar
21439Attached Excelıliştirilmiş Excel
21440Attached Foxıliştirilmiş Fox
21441Attached Lotusıliştirilmiş Lotus
21442Attached Textıliştirilmiş Metin
21443Attached ODBCıliştirilmiş ODBC
21444Attached Paradoxıliştirilmiş Paradox
21445attach, to attach, to attach...to...iliştirmek
21446first, initial, primary, premierilk
21447first nameılk ad
21448rudimentilk adım
21449initiatoryilk adımlar
21450first network drive, first net driveilk ağ sürücüsü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir