Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21481begins with, first charilk karakter
21482initial recognitionilk kayda alım
21483first record, header recordilk kayıt
21484first- time adoptionilk kez ufrs uyarlaması
21485first- time adopterilk kez ufrs uyarlayıcısı
21486first- time applicationilk kez ufrs uygulaması
21487cousin-germanilk kuzen
21488first numberilk numara
21489dialing primary numberilk numara çevriliyor
21490first itemilk öğe
21491first eventilk olay
21492size-at-first-maturityilk olgunlaşma büyüklüğü
21493at firstilk önce
21494prototype, archetypeilk örnek
21495first colorilk renk
21496first line, first column, first rowilk satır
21497first row contains field namesilk satır alan adları ıçerir
21498Indent First Lineilk satır girintili
214991st Line Indentılk Satır Girintisi
21500first row containsilk satır ıçeriği
21501first pageilk sayfa
21502first page footerilk sayfa altbilgisi
21503first page numberilk sayfa numarası
21504first timeilk sefer ıçin
21505first slideilk slayda
21506first slideilk slayt
21507first questionilk soru
21508first driveilk sürücü
21509first columnilk sütun
21510first column containsilk sütun ıçeriği

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir