Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21511first full weekilk tam hafta
21512prototypeilk tip
21513first headerilk üstbilgi
21514In first headerılk üstbilgide
21515first data pointilk veri noktası
21516first data seriesilk veri serisi
21517first aidilk yardım
21518first overlay seriesilk yardımcı seri
21519springilkbahar
21520spring overturnilkbahar karışımı
21521principle, accounting standard, rudimentilke
21522Import Policiesilke Al
21523Go To Firstılke Git
21524export policiesılke ver
21525primitive, primeval, primaevalilkel
21526primitive affect dischargeilkel duygulanım boşalımları
21527primitive objectilkel nesne
21528sea cradlesilkel yumuşakçalar
21529principles- based approachilkelere dayalı yaklaşım
21530by policyilkelere göre
21531edit ruleılkeyi düzenle
21532delete policyılkeyi sil
21533capsılkharfbüyük
21534Go To Firstılkine Git
21535find firstılkini bul
21536IndentFirstCharılkKarakteriGirintile
21537to initializeilklendirmek
21538primary schoolilköğretim okulu
21539IndentFirstLineılkSatırGirintisi
21540primeval, primaevalilksel

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir