Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21601configure imeime yapılandır
21602disable imeime'yi devreden çıkar
21603working together for the community or one of its membersimece
21604collaborative computingimeceli bilgi işleme
21605cooperative processingimeceli işleme
21606IMEControlIMEDenetimi
21607Imageimge
21608image interpolationimge aradeğerlemesi
21609image regionimge bölgesi
21610image registrationimge çakıştırma
21611image operatorimge işleci
21612image codingimge kodlama
21613image restorationimge onarımı
21614image enhancementimge pekiştirme
21615Image Compressionimge sıkıştırma
21616image printerimge yazıcı
21617imaginationimgelem
21618imaging deviceimgeleme aygıtı
21619imaging geometryimgeleme geometrisi
21620image recontructionimgenin geriçatılması
21621image writer, image printerimgeyazıcı
21622eradication, exterminationimha
21623annihilativeimha edici
21624extirpateimha etme
21625Align atiminde hizala
21626impossibleimkansız
21627Initial Machine Load (IML)IML
21628spell checkimla kontrolü
21629cursor, pointerimleç
21630cursor down keyimleç aşağı tuşu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir