Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21631cursor settingsimleç ayarları
21632cursor sizeimleç boyutu
21633control ballimleç denetim topu
21634cursor control keysimleç denetim tuşları
21635cursor controlimleç denetimi
21636cursor widthimleç genişliği
21637cursor movement keyimleç hareket tuşu
21638cursor movementimleç hareketi
21639cursor stops at first/last fieldimleç ılk/son alanda dursun
21640cursor libraryimleç kitaplığı
21641cursor control keysimleç kontrol tuşları
21642cursor libraryimleç kütüphanesi
21643cursor right keyimleç sağa tuşu
21644cursor optionsimleç seçenekleri
21645cursor left keyimleç sola tuşu
21646cursor keypad modeimleç tuş takımı kipi
21647cursor blink rateimleç yanıp sönme hızı
21648cursor movement keyimleç yön tuşu
21649cursor movement keyimleç yönlendirme tuşu
21650cursor up keyimleç yukarı tuşu
21651cursor-dependent scrollingimlece bağımlı kaydırma
21652Hide cursorımleci gizle
21653cursor locationimlecin konumu
21654cursor blinkimlecin yanıp sönmesi
21655cursor-independent scrollingimleçten bağımsız kaydırma
21656bulletimleme
21657to indicate, to mark, to tickimlemek
21658unmarkedimlenmemiş
21659Format Marksımleri Biçimlendir
21660Hide Marksımleri Gizle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir