Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
21661markerimleyici
21662bulleted paragraphimli paragraf
21663emperorimparator
21664empressimparatoriçe
21665empireimparatorluk
21666imkansızimposible
21667Impress ServersImpress Sunucuları
21668Information Management System (IMS)IMS
21669pre-down meal in ramadanimsak
21670privilege, concession, concessionalimtiyaz
21671franchise feeimtiyaz ücreti
21672Privileges and Immunitiesİmtiyazlar ve Dokunulmazlıklar
21673preference shareimtiyazlı hisse senedi
21674cumulative preference dividendsimtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri
21675preferred supplierimtiyazlı tedarikçi
21676preference dividendimtiyazlı temettü
21677signature, autographimza
21678to put signature toimza atmak
21679edit signatureımza düzenle
21680Hash Algorithmımzalama Algoritması
21681stampsimzalar
21682signedimzalı
21683cavernin
21684to decapitate-in başını kesmek
21685close in on-in etrafını çevirmek
21686genitive-in hali
21687to decipher-in şifresini çözmek
21688to pounce on-in üzerine atılmak
21689to make for-in yolunu tutmak
21690to spiteinadına yapmak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir