Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
2161bufferarabellek
2162buffer spacearabellek alanı
2163buffer overflowarabellek aşımı
2164buffer infoarabellek bilgisi
2165buffer sizearabellek boyu
2166buffer sizearabellek boyutu
2167buffer lostarabellek kayboldu
2168buffer overflowarabellek taşkını
2169bufferedarabelleklenen
2170bytes in bufferarabellekteki bayt
2171interfacearabirim
2172IF Monitor DLLArabirim ızleme DLL'si
2173IIDArabirim Kimliği
2174IIDArabirim No
2175HelpOnInterfaceArabirimYardımı
2176Arabian Standard TimeArabistan Standart Saati
2177Arabian Daylight TimeArabistan Yaz Saati
2178ArabianArabistana özgü
2179mediatorarabulucu
2180vehicle, tool, car, implement, instrumentaraç
2181running geararaç alt düzeni
2182ToolbarAraç çubuğu
2183Add ToolbarAraç Çubuğu Ekle
2184ATTACH TOOLBARSARAÇ_ÇUBUğU ıLışTıR
2185color buttons on toolbarsaraç çubuğunda renkli düğmeler
2186Hide ToolbarAraç Çubuğunu Gizle
2187display toolbararaç çubuğunu görüntüle
2188display toolbararaç çubuğunu göster
2189close toolbararaç çubuğunu kapat
2190customize toolbararaç çubuğunu özelleştir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir