Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22021business-maniş adamı
22022business peopleiş adamları
22023business nameış adı
22024workflowiş akışı
22025line of businessiş alanı
22026business sectoriş amaçlı kullanılan bölüm
22027job analysisiş analizi
22028work advancesiş avansları
22029work bankingiş bankacılığı
22030job application formiş başvuru formu
22031job applicationiş başvurusu
22032to collaborateiş birliği yapmak
22033end jobs reportış bitirme raporu
22034business stateış-bölge
22035business streetış cadde
22036labor, labouriş çalışma emek zahmet
22037business graphics utilityış çizimleri hizmet programı
22038segment, business segment, reportable segment, buying segmentiş dalı
22039industry segmentsiş dalları
22040job evaluationiş değerleme
22041work breakdown structureiş dökümü yapısı
22042Add Jobış Ekle
22043work orderiş emri
22044business fax, bus faxış faks no
22045business fax, bus faxış faksı
22046business formsış formları
22047business formış formu
22048business tripiş gezisi
22049business meetingiş görüşmesi
22050workforceiş gücü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir