Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22051fill weekdaysış günlerini doldur
22052weekdayiş günü
22053job securityiş güvenliği
22054business information serviceiş hayatıyla ilgili bilgi hizmeti
22055business stateış ıl
22056dealings, business relationshipiş ilişkisi
22057workstation, job stationiş istasyonu
22058employment lawiş kanunu
22059business cardış kartı
22060job accidentiş kazası
22061job controliş kontrolü
22062docketiş listesi
22063work centeriş merkezi
22064work measurementiş ölçümü yaklaşımı
22065create a jobış oluştur
22066business organizationiş örgütleme
22067joint venturesiş ortaklıkları
22068threadiş parçacığı
22069ID Threadış Parçacığı Kimliği
22070create threadış parçacığı oluştur
22071error creating threadış parçacığı yaratma hatası
22072end job reportış raporunu bitir
22073business cityış şehir
22074Certificate in Business Travel (CBT)İş Seyahati Belgesi (CBT)
22075delete job, delete a jobış sil
22076business processiş süreci
22077job descriptioniş tanımı
22078job descriptioniş tanımlaması
22079business phoneış telefon no
22080business phoneış telefonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir