Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22081business phoneış telefonuna göre
22082work and trade banksiş ve ticaret bankaları
22083business replyış yanıtı
22084to incapacitateiş yapamaz duruma getirmek
22085to actiş yapmak
22086work-life balanceiş-yaşam dengesi
22087businessış yazışması
22088business mealiş yemeği
22089workplaceiş yeri
22090work density coefficientiş yoğunluk katsayısı
22091workloadiş yükü
22092business2 phoneış2 telefon
22093Industry Standard Architecture (ISA)ISA
22094BCİsa'dan önce
22095adventistİsa'nın tekrar dünyaya geleceğine inanan kişi
22096hitisabet
22097hit metricsisabet ölçümleri
22098Hit Counterısabet Sayacı
22099hitsısabetler
22100businesspersonişadamı
22101businesspurposeışamacı
22102word, mark, flag, signature, tag, clew, foretokenişaret
22103balefireişaret ateşi
22104designationişaret etme
22105to finger, to flag, to beckon, betoken, to point outişaret etmek
22106Beaconingışaret Koyma
22107check boxişaret kutusu
22108surface marker buoyişaret şamandırası
22109beacon (bcn)işaret verici
22110beaconişaretateşi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir