Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22351operandişlenen
22352data processedişlenen veriler
22353in progressışleniyor
22354untreatedişlenmemiş
22355Between Jobsışler Arasında
22356Get Jobsışleri Al
22357executableişletilebilir
22358In processışletiliyor
22359inoperable timeişletim dışı süre
22360operating systemişletim sistemi
22361daemonsişletim sisteminde geri planda çalışan programlar
22362bootişletim sistemini (yeniden) yüklemek
22363company, entity, enterprise, business administrationişletme
22364operating assetsişletme aktifleri
22365business unitişletme birimi
22366business combinationişletme birleşmeleri
22367entityişletme bölümü
22368operating activitiesişletme faaliyetleri
22369direct method of reporting cash flows from operating activitiesişletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem
22370indirect method of reporting cash flows from operating activitiesişletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem
22371internal risk transferişletme içi risk transferi
22372internally generatedişletme içi yaratılan
22373internally generated goodwillişletme içi yaratılan şerefiye
22374working capitalişletme sermayesi
22375management certificateişletme sertifikası
22376loans and receivables originated by the enterpriseişletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar
22377company ratingişletme vergi matrahı
22378business managementişletme yönetimi
22379Master of Business Administrationİşletme Yönetimi Yüksek Lisansı
22380self- constructed assetişletmece imal edilen varlık

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir