Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22381to operate, to actuate, to befoolişletmek
22382operatorişletmen
22383consoleişletmen uçbirimi
22384console windowsışletmen uçbirimi penceresi
22385treasury sharesişletmenin geri satın alınan kendi hisseleri
22386commissioning testişletmeye alma deneyi
22387entity- specific valueişletmeye özgü değer
22388functionişlev
22389Function Nameışlev Adı
22390Function failedışlev başarısız
22391function checkişlev hatası
22392Function Categoryışlev Kategorisi
22393function keyboardişlev klavyesi
22394function keyişlev tuşu
22395function generatorişlev üreteci
22396determines the form of the functionişlevin biçimini belirler
22397editing function ... of ...... işlevin ...sı düzenleniyor.
22398Functions, Function(s)ışlevler
22399functionalişlevsel
22400functional unitişlevsel birim
22401functional unitişlevsel bölüm
22402functional equationişlevsel denklem
22403functional blockişlevsel öbek
22404Functional CVışlevsel özgeçmiş
22405functional diagramişlevsel şema
22406functional unitişlevsel tesisler
22407functional chainişlevsel zincir
22408functionalityişlevsellik
22409functionalişlevsi
22410dummyışlevsiz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir