Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22501customized dictionaryisteğe uyarlanmış özel sözlük
22502cancel requestısteği iptal et
22503demand, request, eagerness, appetite, intentnessistek
22504demand startıstek başlat
22505desired valueistek değeri
22506demand assignment multiple access (dama)istek güdümlü çoklu erişim
22507As Requestıstek Olarak
22508create requestıstek oluştur
22509on requestistek üzerine
22510eageristekli
22511reluctant, unwilling, loth, loath, coyisteksiz
22512aversionisteksizlik
22513demand, demandistem
22514demand multiplexingistem çoğullama
22515demand multiplexingistem çoklama
22516clientistemci
22517client nameıstemci adı
22518client addressıstemci adresi
22519client buffersıstemci arabellekleri
22520client settingsıstemci ayarları
22521client devicesıstemci aygıtları
22522clientinfoıstemci bilgisi
22523client supportıstemci desteği
22524client loopıstemci döngüsü
22525Add Clientıstemci Ekle
22526client hostingıstemci evsahipliği
22527client spyıstemci gözetmeni
22528client (html)ıstemci (html)
22529client idıstemci kimliği
22530client licenseıstemci lisansı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir