Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
22531client nameıstemci makine
22532client cacheıstemci önbelleği
22533client passwordıstemci parolası
22534client programsistemci programlar
22535client-vendorıstemci-satıcı
22536client sidıstemci sid
22537delete clientıstemci sil
22538client/serveristemci/sunucu
22539client/server configurationsistemci/sunucu ayarları
22540client/server architectureistemci/sunucu mimarisi
22541client/server systemsistemci/sunucu sistemler
22542client/server applicationistemci/sunucu uygulaması
22543connected to client/serverıstemci/sunucu'ya bağlı
22544Appletİstemci tarafı
22545client appsıstemci uygulamaları
22546From clientıstemciden
22547to promptistemde bulunmak
22548demandingisteme
22549demand assignmentisteme göre paylaştırma
22550reluctantlyistemeden
22551to solicit, to want, to call upon, to ask for, to aspire toistemek
22552unintentionallyistemeyerek
22553pendulum feederistemsel beslenme
22554post- employment benefitsişten ayrılma sonrası sağlanan faydalar
22555post- employment benefit plansişten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar
22556dismissalişten çıkarma
22557termination benefitsişten çıkarma tazminatları
22558to dismissişten çıkarmak
22559Form feed after jobışten sonra form besle
22560hard spaceistenen boşluk

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir