Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
23281large intestinekalın bağırsak
23282syngnathus variegatuskalın burunlu iğne balığı
23283bold runkalın çalıştır
23284bold offkalın değil
23285to chopkalın doğramak
23286bold italickalın ıtalik
23287bold liningkalın kenar
23288concave lenskalın kenarlı mercek
23289bold textkalın metin
23290bold obliquekalın oblik
23291bold offkalın olmasın
23292bold onkalın olsun
23293coarsley gratedkalın rendelenmiş
23294bold stripeskalın şeritler
23295to boom outkalın sesle söylemek
23296boldfacekalın stil
23297clodhopperkalın ve ağır ayakkabı
23298ducht ovenkalın ve kapaklı tava
23299bourdonkalın ve tek sesli ezgi
23300bold fontskalın yazı tipleri
23301boldface typekalın yazıtipi (ailesi)
23302to bookmarkkalınan yer imi
23303to thickenkalınlaştırmak
23304thicknesskalınlık
23305boldrunkalınmetin
23306balancekalıntı
23307residual valuekalıntı değer
23308rudimentary raykalıntı ışın
23309residualskalıntılar
23310mold, cast, mold, mouldkalıp

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir