Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
23491channel hopkanal atlama
23492channels bandkanal bantı
23493channel splittingkanal bölümlenmesi
23494channel equipmentkanal (çoğullama) donatısı
23495channel bar, chanbarkanal çubuğu
23496channel equalizerkanal denkleştirici
23497channel filekanal dosyası
23498channel statuskanal durumu
23499channel groupkanal grubu
23500channel error controlkanal hata denetimi
23501channel errorkanal hatası
23502channel contentkanal içeriği
23503channel gatekanal kapısı
23504channel guidekanal kılavuzu
23505channel lockkanal kilidi
23506channel_numkanal_no
23507channel guidekanal rehberi
23508channel capacitykanal sığımı
23509to canalisekanal yapmak
23510channel refreshkanal yenileme
23511channel-attachedkanala bağlı
23512channel-attached stationkanala bağlı istasyon
23513enter channelkanala gir
23514sewerkanalizasyon
23515channelskanallar
23516channels bandkanallar bandı
23517channelingkanallaşma
23518channelized t1kanallı t1
23519channelnum(n)kanalno (n)
23520hemorrhagekanama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir