Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
23821black bream, two banded breamkaragöz balığı
23822mediterranean horse mackerel, atlantic horse mackerelkaragöz istavrit
23823shipshead breamkaragöz (sivri burun)
23824atlantic horse mackerelkaragözistavrit
23825mediterranean horse mackerelkaragözistavrit balığı
23826shannykaraibiklihorozbina balığı
23827pencilkarakalem
23828barbellkarakeçi balığı
23829police-stationkarakol
23830character, characters, charkarakter
23831character fieldkarakter alanı
23832character spacing (kerning)karakter aralama
23833character spacingkarakter aralığı
23834character referencekarakter başvurusu
23835character stylekarakter biçemi
23836character formatkarakter biçimi
23837character formattingkarakter biçimlendirme
23838character formatting tagskarakter biçimlendirme imleri
23839character formatting keyskarakter biçimlendirme tuşları
23840to kernkarakter çiftlerini sıkıştırmak
23841char valuekarakter değeri
23842character variablekarakter değişkeni
23843character constantkarakter değişmezi
23844character stringkarakter dizesi
23845character stringkarakter dizgisi
23846TypesetterKarakter dizicisi
23847character stringkarakter dizilimi
23848to typesetkarakter dizmek
23849character map, charmapkarakter eşlem
23850About Character MapKarakter Eşlem Hakkında

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir